FAMILIJA VELAŠEVIĆ

MOJ OTAC
NIKOLA

U TITOVOJ
PRATNJI

SUSRETI SA
KRALJEVSKIM
PORODICAMA

SA PREDSEDNIŠTVOM SFRJ

ZANIMLJIVI GOSTI

NEFORMALNO

MOJI AUTOGRAMI

MOJI ORDENI

HOME

MOJI ORDENI                  
PAŽNJA!
SVE SLIKE PREDSTAVLJAJU SAMO ISEČAK ORIGINALNE FOTOGRAFIJE.
DA BI STE VIDELI CELU FOTOGRAFIJU - KLIKNITE NA SVAKU SLIKU.
Prilikom posete Vatikanu, 19. decembra 1980. papa Jovan Pavle Drugi uručuje mi svoju plaketu.
U La Pazu, Bolivija, 15. aprila 1983. uručen mi je Orden Velikog krsta «Andskog orla» Bolivije sa lentom.
Predsednik Prezidijuma Vrhovnog Sovjeta SSSR-a, Anastas Mikojan, uručuje mi medalju povodom 20 godina pobede nad fašizmom u Moskvi, 1965.
U ambasadi DR Nemačke, 1977. primam Orden Velikog oficira «Zvezde prijateljstva»
Fadilj Hodža mi uručuje Orden zasluga za narod sa zlatnom zvezdom, 1982.
1974. (Neidentifikovano.Webmaster)